english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Činnosti ústavu

Navrhování a simulace tepelných zařízení a procesů

ilustrační obrázek

Charakteristika činnosti

Aktivity se zaměřují na tepelně-hydraulická řešení procesních a energetických zařízení na výměnu tepla. Jedná se zejména o:

Strategie řešení

Podle požadované úrovně návrhu, resp. řešení konkrétního zařízení na výměnu tepla je využit buď některý ze standardních komerčních softwarů, nebo in-house software vytvořený na míru dané aplikaci na základě nejnovějších poznatků z oblasti přenosu tepla a hydrodynamiky tekutin. V případě komerčních softwarů přitom disponujeme jak nástroji pro projekční návrh zařízení a jejich detailní tepelně-hydraulickou analýzu, tak nástroji pro koncepční řešení a analýzu systémů výměny tepla.

Je-li vyžadováno komplexní posouzení zařízení na výměnu tepla (tedy jak po stránce technologicko-provozní, tak z pohledu konstrukce, životnosti apod.), spolupracujeme s patřičnými specializovanými týmy Ústavu procesního inženýrství.

Zapojení studentů

Do aktivit týmu se mohou v rámci svých závěrečných prací zapojit také studenti bakalářského oboru Strojní inženýrství a navazujícího magisterského oboru Konstrukční a procesní inženýrství. Vzhledem k různorodosti činností lze přitom témata závěrečných prací přizpůsobit individuálním schopnostem a zájmům studentů (tyto tudíž mohou být zaměřeny vývojově, konstrukčně i výpočtově).

Více informací a výběr z obhájených závěrečných prací lze nalézt zde.

Spolupráce s komerční sférou

Materiální a personální zázemí umožňuje spolupráci s průmyslem na smluvní úrovni ve všech oblastech výše uvedené problematiky. Z řešených průmyslových projektů lze pro konkrétní ilustraci jednotlivých aktivit týmu zmínit například tyto:

Reference lze nalézt zde.

Výzkumné projekty

V současné době jsou týmem řešeny následující výzkumné projekty:

Další informace o výzkumných projektech Ústavu procesního inženýrství lze nalézt zde.

Kontakt

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte:

doc. Ing. Zdeněk JEGLA, Ph.D.
koordinátor týmu
Ústav procesního inženýrství
budova A1, 9. patro, dveře 923
e-mail: zdenek.jegla@vut.cz
tel.: +420 54114 2371

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2019  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně