english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Činnosti ústavu

Snižování energetické náročnosti procesů

experimentální infrastruktura Laboratoře energeticky náročných procesů Zázemím pro experimentální činnost i výuku je Laboratoř energeticky náročných procesů

Charakteristika činnosti

Aktuálně se zabýváme následujícími oblastmi:

Strategie řešení

Výzkumné projekty – příklady

Činnost sekce je úzce spojena s řešením dlouhodobého strategického projektu:

Další řešené projekty:

Spolupráce s komerční, průmyslovou a komunální sférou

Aplikovaný výzkum je zaměřen na návrh konkrétních úsporných opatření a inovace vybraných technologických zařízení. Mezi referenční zakázky smluvního výzkumu za poslední tři roky lze zařadit:

Zapojení studentů

Výše popsané projekty a komerční zakázky probíhají ve spolupráci se studenty. Témata bakalářských a diplomových prací jsou vypisována tak, aby měla návaznost na řešené projekty nebo zakázky.

Velkou předností většiny témat je možnost praktické činnosti v Laboratoři energeticky náročných procesů.

Přehled aktuálně vypsaných bakalářských prací je uveden zde.

Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt

doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
vedoucí laboratoře
NETME Centre & Ústav procesního inženýrství, FSI VUT v Brně
budova D5, pracovna 460
e-mail: masa@fme.vutbr.cz
tel.: +420 5 4114 4916

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2019  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně