english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Činnosti ústavu

Konstrukce zařízení → Výzkum a vývoj / Komerční služby / Závěrečné práceVýuka

Konstrukce zařízení

ilustrační obrázek

Charakteristika činnosti

Naše sekce se zaměřuje především na navrhování a kontroly procesních zařízení z pohledu pevnosti a životnosti v souladu s platnými normami a předpisy. Vzhledem k rozsahu norem se pro zvýšení efektivity práce snažíme automatizovat často používané postupy. Moderní normy také stále více umožňují využití metody konečných prvků – MKP, jejíž vhodná aplikace může vést k ekonomicky zajímavějším řešením, avšak vhodnost a způsob použití MKP je třeba pečlivě vážit.

Zmíněné oblasti zaměření se promítají do klíčových aktivit naší sekce, kam patří:

Strategie řešení

Zapojení studentů

V přípravě studentů na uplatnění v praxi zohledňujeme jak naše zkušenosti se spoluprací s firmami, tak i zkušenosti našich absolventů, kteří už se nějakou dobu v praxi pohybují. V praxi se nejčastěji setkáváme s poptávkami po analýzách příčin poškozování zařízení a návrhy nápravných opatření a po efektivním využití norem, většina závěrečných prací je tedy zaměřena tímto směrem.

Kontakt

V případě Vašeho zájmu o spolupráci kontaktujte:

Ing. Pavel LOŠÁK, Ph.D.
koordinátor sekce konstrukce zařízení
Ústav procesního inženýrství
budova A1, 9. patro, dveře 921
e-mail: pavel.losak@vut.cz
tel.: +420 541 142 324

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2019  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně