english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Činnosti ústavu

Energetické systémy
a simulační výpočty

Rychlé odkazy

Charakteristika činnosti

Činnosti v rámci sekce se zaměřují na aktuální problematiku efektivního využití energie v oblasti komunální a malé průmyslové energetiky. Hlavní pozornost je věnována druhotným zdrojům (energie z odpadů) a jejich integraci s tradičními (fosilními) nebo obnovitelnými palivy. Jedná se zejména o:

Strategie řešení

Výzkumné projekty – výběr (příklady)

Těžiště práce v rámci sekce spadá do řešení následujících strategických projektů, kde se sekce zaměřuje na energetické (ale i materiálové) využití odpadů:

Zapojení studentů

Do řešení všech výše uvedených aktivit zapojujeme v rámci závěrečných prací studenty bakalářského oboru B-STI Základy strojního inženýrství a B-EPP Energetika, procesy a životní prostředí a navazujícího magisterského oboru M-PRI Procesní inženýrství. Velmi frekventovaná a ceněná je také spolupráce se studenty Matematického inženýrství a to jak v rámci bakalářských, tak magisterských závěrečných prací.

Šikovní studenti se do řešení úkolů zapojují i nad rámec svých studijních povinností.

Kontakt

V případě Vašeho zájmu o spolupráci v našem týmu kontaktujte:

Ing. Martin PAVLAS, Ph.D.
koordinátor sekce energetických systémů a simulačních výpočtů
Ústav procesního inženýrství, FSI VUT v Brně
budova A1, 9. patro, dveře 924
e-mail: martin.pavlas@vutbr.cz
ORCID iD iconorcid.org/0000–0002–2300–953X
tel.: +420 54114 2367

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2019  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně