english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Výzkum

Spolupráce s průmyslem
a komunální sférou

Spolupráce s průmyslem a komunální sférou patří mezi nosné činnosti našeho ústavu a probíhá systematicky a profesionálně. Z řady případů úspěšné spolupráce s renomovanými světovými firmami a významnými státními institucemi lze vybrat například níže uvedené projekty. Další reference jsou uvedeny v souvislosti s konkrétními činnostmi, řešenými na našem ústavu.

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně