english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Bakalářské studium

Pro studenty bakalářského stupně na Ústavu procesního inženýrství každoročně nabízíme širokou paletu zajímavých témat bakalářských závěrečných prací. Pro akademický rok 2017/18 jsou již v předstihu k dispozici okruhy témat. Konkrétní témata bakalářských prací budou na tomto místě zveřejněna na konci srpna. Do té doby mají zájemci příležitost najít v okruzích inspiraci. ÚPI přikládá bakalářským pracem velký význam a studentům věnuje při jejich zpracování maximální pozornost, proto je u každého okruhu uveden garant, na kterého se zájemci mohou kdykoliv obrátit pro bližší informace.

ÚPI zajišťuje výuku několika předmětů v bakalářském studijním programu B3S-P Strojírenství ve studijních oborech B-STI Základy strojního inženýrstvíB-EPP Energetika, procesy a životní prostředí. Těžiště výuky zajišťované ÚPI je však jednoznačně v navazujícím magisterském programu M2I-P Strojní inženýrství v oboru M-PRI Procesní inženýrství. Teprve po absolvování tohoto studia získá absolvent – inženýr předpoklady pro velmi dobré uplatnění v praxi, popř. pro následné doktorské studium.

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně